Αστρολογικές Εργασίες

Αστρολογικές εκτιμήσεις βασισμένες στην μεθοδολογία

Η αστρολογία ερμηνεύει την βαθύτατη σχέση που έχουμε ως οντότητες με το σύμπαν και τον τρόπο με τον οποίο αυτό λειτουργεί. Χρησιμοποιεί μεθόδους για την διεξοδική μελέτη των πολλαπλών τομέων που μας απασχολούν στην ζωή μας.
Η συμβουλευτική, με την βοήθεια της αστρολογίας, ανάγει την αντίληψη και την διορατικότητα σε ανώτερα επίπεδα και έχει βελτιωτικό και επιδιορθωτικό χαρακτήρα.
Η Ηλιακή Επανάσταση και η Σεληνιακή Επανάσταση
Είναι μία μέθοδος η οποία στηρίζεται στην κίνηση και την πορεία του Ηλίου καθώς επίσης και της Σελήνης.
 Με την συγκέντρωση στοιχείων σχετικά την ημέρα γέννησης, τον τόπο, την ώρα υπολογίζεται η ανέγερση του Ηλίου και της Σελήνης την ημέρα γέννησης, και διαμορφώνετε ένα γράφημα, μέσω του οποίου παρέχεται πλήρης ανάλυση της επίδρασης Ηλίου –Σελήνης στην ζωή του ενδιαφερόμενου.
 Τα αποτελέσματα που βασίζονται σε αυτήν την μέθοδο, αφορούν το τρέχον έτος και οι υπολογισμοί γίνονται και για τους 12 μήνες που αυτό περιλαμβάνει.
Οι πρόοδοι
Εφαρμόζονται επίσης με την απόδοση γραφήματος. Χρησιμοποιούνται από τα αρχαία χρόνια και η μελέτη τους σήμερα απαιτεί εμπειρία, διότι οι προβλέψεις τους αποτελούν δύσκολο έργο εξαιτίας την σημαντικής θέσεις που λαμβάνουν οι πλανήτες Πλούτωνας και Δίας.
Το γράφημα αυτό, αλλιώς και διάγραμμα SR, παρέχει πληροφορίες για την ανάλυση της βαθιάς εξέλιξης της προσωπικότητας ενός ανθρώπου και το πώς αυτή θα επηρεάσει βασικά γεγονότα στην ζωή του. Οι πρόοδοι δίνουν εκπληκτικά αποτελέσματα όταν η ώρα γέννησης είναι ακριβής ενώ πολύ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η εμπειρία και η προσεκτική μελέτη από τον αστρολόγο
Ωριαία Αστρολογία
Επίσης με την χρήση γραφήματος και προσεκτική μελέτη των στοιχείων, με την ωριαία αστρολογία, ο ενδιαφερόμενος έχει την δυνατότητα να λάβει μία απάντηση για ένα ερώτημά του που αφορά κάποιο γεγονός που συνέβη μια ορισμένη χρονική περίοδο
Οι Διελεύσεις
Οι διελεύσεις αποτελούν την προτιμητέα μέθοδο της αστρολογίας, καθώς αποδίδει ακριβή αποτελέσματα και ορθές εκτιμήσεις.
Μελετά την πάροδο ενός συγκεκριμένου πλανήτη κατά την γενέθλια ημέρα. Προβλέπει σημαντικά γεγονότα τα οποία πρόκειται να συμβούν αλλά διευκολύνει τον ενδιαφερόμενο να κατανοήσει την φύση και τον ρόλο τους στην ζωή του.
 Η πάροδος του πλανήτη και ο υπολογισμός της κίνησής του, επηρεάζουν σημαντικά την διαμόρφωση του γενέθλιου χάρτη.
Όταν οι διελεύσεις συνδυάζονται με την μέθοδο της Ηλιακής Επανάστασης, οι προβλέψεις χαρακτηρίζονται από ακρίβεια.

Νέα - Άρθρα

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH