Αστρολογικός Χάρτης

Αστρολογικός Χάρτης

Η αλληλεπίδραση των άστρων με την ανθρώπινη ύπαρξη μπορεί να μας βοηθήσει να ερμηνεύσουμε αυτά που μας συμβαίνουν… Όσα ορίζουν τις επιλογές που κάνουμε και την πορεία ζωής που ακολουθούμε…
Η καριέρα, η ερωτική μας ζωή, οι άνθρωποι με τους οποίους συναναστρεφόμαστε, αποτελούν τομείς που σήμερα μπορούν να ερμηνευθούν και να βελτιωθούν, μελετώντας την πορεία των άστρων και την κίνησή τους την γενέθλια ημέρα κάθε ατόμου.
Γνωρίζοντας την ώρα και ην ημερομηνία γέννησης, ο αστρολόγος μπορεί να βρει και να υπολογίσει την πορεία των άστρων την ημέρα της γέννησής μας αλλά και να εξάγει συμπεράσματα  για το πώς τα αστρικά σώματα επηρέασαν τις προσωπικές μας επιλογές.
Στο Κέντρo Μεταφυσικής ΜΑΥΡΗ ΑΜΠΕΛΟΣ με πρόεδρο και διδάκτωρ τον Ι. ΜΗΔΑ, η μελέτη και η παρατήρηση των επουράνιων σωμάτων, στηρίζεται στην πολύπλευρη γνώση η οποία αποτελεί βασικό εργαλείο για την εφαρμογή ισχυρών αποτελεσματικών μεθόδων.
Η εύρεση του αστρολογικού χάρτη δίνει την δυνατότητα πρόβλεψης και ερμηνείας:
  • Στην ερωτική ζωή
  • Στην οικογενειακή ζωή
  • Στην επαγγελματική κατάρτιση
  • Στην καριέρα

Νέα - Άρθρα

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH